Teconologia

Pàgines AMP Google

Primer web d’Andorra format AMP ( Accelerated Mobile Page), el web de l’agència compleix els requisits d’aquesta tecnologia essencial per a mòbils i "potenciada" per Google. El format de pàgina AMP, recomanat per Google, és una construcció específica de pàgines per a mòbils amb l’objectiu d’accelerar considerablement la visualització de les pàgines en terminals mòbils.

Pàgines AMP Google

Format AMP : Un guany en el temps de carrega de les pàgines de 15% a 85%

El guany de temps d’exposició es deu al fet que el format AMP allaugereix considerablement les pàgines eliminant certs elements, programacions o codis paràsits. Un cop reconegudes i considerades compatibles amb el format AMP, les pàgines són emmagatzemades a la memòria cau per Google i redistribuïdes a través d’un CDN. L’adopció del format AMP també té l’avantatge d’augmentar significativament la freqüència de rastreig (Passatge de robots d’indexació de Google).

Els beneficis de les pàgines mòbils accelerades gràcies a la tecnologia AMP

• Optimització de l’experiència usuari (User Experience / U.X.) dels internautes que utilitzen un navegador web per fer les seves recerques.
• L’AMP ofereix un temps mitjà de càrrega de la pàgina mòbil en 0.7 segons, versus ... 2.2 segons de mitjana per una pàgina mòbil clàssica.
• Els estudis demostren que més de la meitat dels usuaris d’Internet es queden menys de 15 segons en una pàgina web mòbil, de manera que l’AMP té un impacte molt important en l’augment del temps de lectura.
• Segons les xifres de Google, 1/3 dels usuaris mòbils deixen immediatament la pàgina web en què han fet clic si tarda massa a carregar.
• El creixement exponencial del temps que passen a navegar els usuaris amb el seu mòbil, en comptes del seu ordenador per efectuar una recerca, esdevé un imperatiu i una qüestió crucial de màrqueting.

Advertència: només podeu consultar un format AMP si cerqueu des del vostre telèfon mòbil. La versió AMP s’indicarà mitjançant un llamp en un cercle gris ...

Guany de visibilitat amb l’AMP

• El segon avantatge del format AMP és, sens dubte, que permet augmentar la visibilitat. Els llocs que utilitzen la tecnologia AMP estan presents al carrusel AMP que es troba a la part superior de la primera pàgina de resultats. Les pàgines AMP que no apareixen al carrusel no obstant això s’inclouen en els resultats tradicionals amb l’esment de l’etiqueta AMP. Aquest etiquetatge permet augmentar la seva visibilitat en comparació amb les pàgines que no siguin AMP. L’ús de la tecnologia AMP permetrà, en última instància, més trànsit al seu web.

Alleujament dels servidors

• Les pàgines AMP pesen molt menys que les pàgines tradicionals, ja que són pàgines simplificades i això suposa un guany important d’espai en els servidors.

Finalment, el format AMP?

Aquest nou estàndard permet crear pàgines molt més "mobile-friendly", fet que té un paper preponderant en termes de SEO en MÒBILS. D’altra banda, l’AMP també us pot permetre posicionar-vos en els primers resultats de Google si no disposeu d’una estratègia S.E.O. ja implementada.

Top